ประโยชน์ของการตีกอล์ฟ

การตีกอล์ฟมีประโยชน์ในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการทำให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรง ช่วยให้ข้อต่างๆมีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น รวมถึงช่วยฝึกสมาธิและสร้างความมีระเบียบวินัยให้กับผู้เล่นด้วย

หลังส่วนล่าง (Low back) หลังเป็นตำแหน่งที่พบว่ามีการบาดเจ็บบ่อยที่สุดของนักกีฬากอล์ฟ พบได้ประมาณ 23.7% – 34.5 % ของอาการบาดเจ็บทั้งหมด โดยเฉพาะในช่วงที่ Swing พบว่าแรงกดสูงสุดที่หลัง สูงถึง 8 เท่าของน้ำหนักตัว (กีฬาพายเรือ 7 เท่าของน้ำหนักตัว  และวิ่งจ๊อกกิ้ง 3 เท่าของน้ำหนักตัว) ซึ่งการบาดเจ็บบริเวณหลังขึ้นอยู่กับชนิดของ swing ด้วย เช่น แรงที่เกิดจากการหมุนตัวของหลังส่วนล่าง “Classic Swing” มีแรงมากกว่า “Modern Swing” เนื่องจากใน Classic Swing จะมีการหมุนของสะโพก และไหล่มากกว่า Modern Swing เป็นต้น   

ข้อมือ (Wrist) เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่พบอาการบาดเจ็บได้บ่อยในกีฬากอล์ฟ มักเกิดจากแรงกระแทกขณะที่ไม้กอล์ฟกระทบกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ลูกกอล์ฟ เช่น หิน หรือดิน เป็นต้น ทำให้เกิดการกระทบบริเวณแขน และข้อมือ ซึ่งอาการบาดเจ็บจะรุนแรงขึ้น เมื่อผู้เล่นมีอาการบาดเจ็บเดิม เช่น มีการอักเสบของเอ็นหรือกล้ามเนื้อแขนและข้อมืออยู่แล้ว

ไหล่ (Shoulder) ในการเล่นกีฬากอล์ฟ มีการทำงานที่ซับซ้อนกันระหว่างไหล่และการสวิง จากสถิติพบว่าไหล่ด้านซ้ายมักจะมีความเสี่ยงในการเกิดการบาดเจ็บมากกว่าไหล่ด้านขวา เนื่องจากมีมุมหรือองศาการเคลื่อนไหวที่มากกว่า โดยเฉพาะการตีวงสวิงในตำแหน่งการส่งถ่ายพลัง (Follow through) จะทำให้มีแรงกระทำที่ไหล่ด้านซ้ายมากกว่า ดังนั้นจึงควรเน้นออกกำลังกายกล้ามเนื้อไหล่ จะช่วยในการฟื้นฟู ป้องกันอาการบาดเจ็บ และเพิ่มประสิทธิภาพของไหล่ได้

ข้อศอก (Elbow) การบาดเจ็บสะสมบริเวณข้อศอก พบบ่อยที่สุดคือ Medial Epicondylitis หรือเรียกว่า Golfer’s Elbow และ Lateral Epicondylitis มีผลจากเทคนิคการการเหวี่ยงไม้กอล์ฟไม่ถูกต้อง เนื่องจากผู้เล่นเหวี่ยงในลักษณะที่ไม้มีการกระแทกพื้น หรือในช่วงที่ Follow through หรืออาจเกิดจากการเหวี่ยงก้านไม้เกินเส้นขนาน หรือที่เรียกว่า Over Swinging