กฎกติกากอล์ฟ ฉบับเข้าใจง่าย

  • การนับแต้ม

    กติกากอล์ฟการนับแต้มแบบสโตรคเพลย์ จะนับแต้มจากจำนวนสโตรค หากผู้เล่นคนใดมีจำนวนสโตรคน้อยที่สุดคือผู้ชนะ

 

  • การยอมแพ้

    สำหรับการแข่งขันแบบสโตรคเพลย์ผู้เล่นไม่สามารถยอมแพ้ได้ จำเป็นที่จะต้องตีลูกให้ลงหลุมในทุกๆ รอบ ถ้าผู้แข่งขันเล่นไม่จบหลุม และไม่ทำการเล่นต่อจนจบก่อนที่ทำการสโตรคบนแท่นตั้งทีของหลุมต่อไป หรือก่อนที่จะออกจากกรีนของหลุมสุดท้ายในรอบที่เล่น ผู้แข่งขันจะถือว่ามีโทษโดนตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน

 

  • การอ้างสิทธิ์

    สำหรับการแข่งขันแบบสโตรคเพลย์หากผู้เล่นเกิดข้อสงสัยในสิทธิ์ของตนเองและจะทำการการอ้างสิทธิ์ สามารถทำได้ 2 อย่าง คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนสำหรับผู้แข่งขันและคณะกรรมการกำหนดสกอร์สำหรับหลุม